Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Haiti Change

in this section

  • Kann

Kann

Kann

Yo kiltive kann pou sik li genyen nan tij li men tou pou lot pwodwi ki gen vale.

Sik kilti kann nan dewoule nan 5 faz: geminasyon bouti yo; tayage ki vle di fomasyoj touf tij yo pou jeminasyon boujon yo; kwasans (inisyasyon fey yo, elogasyon ne yo, kwasans rasinn); floraizon; matiration avek are nan kwasans la ak akimilasyon sakaroz nan tij yo.

Ant plantasyon bouti yo ak premye rekolt la, sa ka pran 10 ak 24 mwa.

Kan la ka plante nan anpil tip sou, li temet ken sab, ajil epi li ka sipote yon pH soti nan 4 a 10 (pi bon an 5,5 ak 8)

Kilti kann la

Gen de amenajman lou ki pou fer nan kilti kann: planaj, Koub nivo, epyeraj, reyalizasyon rezo tranpo, irigasyon ak drenaj.

Preparasyon sol la avan plantasyon an dwe amelyore kakrakteristik fisik (pwofonde ak ayerasyon) chimik (koreksyon Ca, Mg ak P) pou plizye lane paske se sel nan enteliy yo ke yo ap ka travay nan chak koup. 

Plantasyon an gen twa operasyon prensipal ki ka fet ak machinn tou:

  • Bouti yo kou  (dans l'idéal des cannes vierges de sept à dix mois) nan yon pasel pepinye yo tanspote ak pay yo kote yo pral prepare yo a.
  • You feye, triye, koupe an 3 ak 4 bouti.La tou yo trete yo kont maladi.
  • Yo mete nan te apla nan fon siyon an en liy semp oubyen doub epi yo kouvri yo ak 2 a 5 cm te fen.
  • Peryod nizib move zeb yo sitye ant 30 ak 90 jou depi jou plantasyon an ou byen koupe la

Kann nan se yon pwodwi perisab ki dwe bwoye omwen e jou apre li finn koupe. Sik la chita nan pati anba tij la. Se pou sa le yap koupe konn ala fok li fe tou pre sol la epi fok yo elimine bout blan an ki pa gen anpil sik la. 

 

5
Average: 5 (1 vote)
Your rating: None
© Copyright 2001 - 2017 One Global Economy Corporation