Skip to Main Content

Current Domain

Haiti Change

Zouti ak Tèm

Jwenn yon djòb

Seksyon sou rechèch travay la ap  prepare ou pou mache travay konpetitif la, ba ou konsèy pou ekri yon CV ou, fè yon bon enpresyon pandan yon entèvyou, epi jwenn travay ou ta renmen a.

Kijan Pou ou Fè Demann Travay | Cheche an Rezo | Komanse yon nouvo djòb

Sant Pou Antreprenè

Sèvi ak Sant pou Antreprenè EnfoFasil la pou aprann tout sa ou dwe konnen pou kòmanse ak fè yon biznis grandi, atire envestisman pou devlope ou operasyon, ak jere aktivite ou chak jou.

Komanse yon Biznis | Devlope yon Biznis | Jwenn Plis Lajan | Jere yon Biznins

Konsèy nan Zafè Karyè

Ou kole nan yon travay, ou pa vle? Ou bezwen lajan? Ou pare pou yon pwomosyon? Èske ou vle tounen lekòl! Ou panse lanse pwòp biznis ou? Kòmanse depi koulye a ak antrenè karyè EnfoFasil la.

Planifye yon Karyè | Fè Plis Lajan

 

© Copyright 2001 - 2017 One Global Economy Corporation
View More