Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Haiti Change

in this section

Sipòte Anteprenè an Ayiti

Èske w gen yon biznis oswa w ap kòmanse yon biznis? Jwenn yon konseye biznis!


MicroMentor se yon sèvis Mercy Corps ofri sou entènèt ki konekte antreprenè ayisyen yo ak konseye biznis ki soti Ayiti epi tout lòt peyi. Misyon nou se ede tout biznis an Ayiti grandi pi vit, jenere plis revni, epi anplwaye plis moun. Nou fè l pi fasil pou ou jwenn yon konseye biznis kap ede ou monte pwòp biznis pa’w.


Ale sou entènèt nan fr.micromentor.org . Kreye yon pwofil ak deskripsyon biznis ou. Chache yon konseye biznis ki nan mem domèn biznis ave’ou ki ka konseye w sou devlopman biznis pa’w. Ou byen ou kapab vin yon konseye pou lòt antreprenè ayisyen yo. Lè ou konekte, gen pliziyè fason ou ka travay avèk konseye ou: sou imel, Skype ak telefòn epi li kapab dire pou twa mwa an mwayèn.

Kisa yon konseye biznis ye?

Yon konseye biznis se yon moun ou ka fè konfyans oswa yon gid, yon moun ki gen plis eksperyans ki ankouraje pwogrè, ki pa gen okenn plan pou benefis pèsonèl li. Konseye MicroMentor pa la pou  bay biznis ou kob ni pou ede biznis ou jwenn kob, men yo la pou bay ou tan yo gratis. Konseye ki volontè ak MicroMentor gen konpetans an franse ou kreyòl ayisyen
gwo eksperyans nan biznis oswa anpil eksperyans ak sektè biznis ki enpòtan an Ayiti e yo anvi pataje konesans yo ak antreprenè ayisyen.

Avantaj Pwogram Sa

Ed pèsonalize pou biznis ou
Enfòmasyon gratis sèlman yon ekspè ka bay
Amelyore siksè biznis ou
Aksè lòt resous biznis tankou sipò pou kòmanse yon biznis oswa ekri yon plan biznis


Li mache

MicroMentor te mache nan Etazini depi plizyè ane epi antreprenè ki te patisipe nan pwogram sa te rapòte:
75% ogmantasyon nan kantite prodwi yo vann chak ane an mwayèn.
87% biznis toujou ret ap  mache alòske mwayèn nasyonal la se 66%.
68% ogmantasyon nan kantite moun kii travay nan antrepriz ki te patispe nan pwogram sa.Kesyon yo?
Kontakte Nadia Galland +509-3170-2577
nadia@micromentor.org

MERCY CORPS

 

1
Average: 1 (1 vote)
Your rating: None
© Copyright 2001 - 2017 One Global Economy Corporation