Skip to Main Content

Current Domain

Haiti Change

Zouti ak Tèm

 

Kilti Agrikòl

Aprann tout sa ou vle aprann sou kilti agrikòl, soti sou kòman pou fe yo pouse, pwotege yo kont maladi ak jere yo pou yo rete fre. 

Pòm de tè | Kann | Diri | Anana | Zonyon | JenjanbPestisid | Cafe |Koton

Elvaj ak Kilti Pwason

Nan seksyon elvaj ak kilti pwason  an ou ap aprann koman pou ou elve bèf, cabrit, poul, lapin ak pwason. Ladann tou wap ka aprann plis bagay sou elvaj, alimantasyon bèt yo ak prevansyon maladi.

Elvaj Pwason | Poul | Bèf ak Vach | Kabrit ak Mouton | Kana

Jesyon Latè ak Dlo

Jesyon efikas latè ak dlo a esansyèl pou fè tout fèm mache. Vizite seksyon " Jesyon Dlo ak Latè" pou aprann plis.

Jesyon Dlo | Latè ak Pwodiksyon Vejetal

 

© Copyright 2001 - 2017 One Global Economy Corporation
View More